У  К Р  А  Ї  Н  А

 

ЗАСУЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17.03.2017 року

с.Засулля

 

Про встановлення плати за землю

на території  Засульської сільської ради

 

У зв’язку зі змінами в бюджетному та податковому законодавстві України, відповідно до положень ст.ст. 7, 10, 12, 30, 269, 270, 271, 273, 274, 277, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 Податкового кодексу України, керуючись пунктами 24 та 28 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   сільська рада вирішила:

 

1. Затвердити Положення  про встановлення плати   на землю на території  Засульської сільської ради.  (Додаток 1).

2. Встановити ставки податку на землю на території   Засульської сільської ради на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцерозташування).  (Додаток 2).

3. Секретарю Засульської сільської ради оприлюднити дане рішення на сайті сільської ради та розмістити на сільській дошці оголошень за адресою: село Засулля, вулиця Зарічна,5.

4. Дане рішення набирає чинності і вступає в дію з дати прийняття.

5. Організацію виконання цього рішення покласти на секретаря сільської  ради Жмаку М.І.

6. Визнати таким, що втратило чинність рішення 30 сесії шостого скликання Засульської сільської ради від 28 січня 2015 року.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію  з   питань планування, бюджету,розвитку, фінансів та управління комунальною власністю.

 

 

 

 

    Сільський голова                                                     І.М.Гордієнко

                                                                   Додаток 1

до рішення одинадцятої сесії Засульської сільської  ради ”Про встановлення плати за землю на території  Засульської сільської ради “

від 17 березня  2017 року

 

Положення

про встановлення плати за землю на

території Засульської сільської ради

 

Положення про встановлення плати за землю на території Засульської сільської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України та є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Засульської сільської ради.

Плата за землюобов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності;

1. Платники земельного податку

1.1. Платниками  податку є:

1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.1.2. землекористувачі.

2. Платники орендної плати

2.1. Платниками орендної плати є орендарі земельних ділянок. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

3. Об'єкти оподаткування

3.1. Об'єктами оподаткування є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

      4.1.3. рішення сільської ради щодо затвердження нормативної грошової оцінки земельних ділянок розташованих у межах населених пунктів Засульської сільської ради офіційно оприлюднюється виконавчим комітетом Засульської сільської ради до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель. В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 

5. Ставки земельного податку за земельні ділянки

5.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження).

      5.1.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється   у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки,  для земель загального користування – не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для  сільськогосподарських угідь –   0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки  (додаток 2 до рішення).

5.1.2. Ставка податку встановлюється у розмірі 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

5.2  Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

5.2.1 Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено,встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, для сільськогосподарських угідь -  0,3 відсотка для фізичних осіб та  5 відсотків для  всіх інших,  від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі   по області.

5.3 Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження ), земельним податком.

5.3.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати , що визначається податковим законодавством.

5.3.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до 5.1 цього положення.

      5.4 Податок за земельні ділянки на територіях та об'єктах історико-культурного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів.

      5.4.1. Податок за земельні ділянки на територіях та об'єктах історико-культурного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, справляється у розмірі 3,0 відсотків від нормативної грошової оцінки землі із застосуванням таких коефіцієнтів:

      5.4.1.1. міжнародного значення - 7,5;

      5.4.1.2. загальнодержавного значення - 3,75;

      5.4.1.3. місцевого значення - 1,5.

      5.5 Податок за площі, що надаються в оренду.

      5.5.1. У разі надання  в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, іншим суб’єктам, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється  відповідно цього положення  від нормативної грошової  оцінки, визначеної з урахуванням застосування відповідного коефіцієнта функціонального використання цих площ залежно від виду економічної діяльності орендаря.

      5.5.2. При здійсненні суб’єктом господарювання декількох видів господарської діяльності встановлюється загальна ставка земельного податку, що дорівнює розміру найбільшої із ставок

6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб:

6.1. Від сплати податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до статей 281 та 282 Податкового кодексу України.

      6.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

     6.3. Дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

     6.4. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

     6.5. Підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву.

7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню

     

    7.1. Не підлягають оподаткуванню земельні ділянки відповідно до статті  283  Податкового кодексу України. 

   7.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

      7.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

      7.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

      7.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

      7.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

      7.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

      7.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

      7.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

8. Орендна плата

8.1. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

8.2. Розмір орендної плати за земельні ділянки, встановлюється у відсотку від нормативної грошової оцінки.

      9. Особливості оподаткування податком за  землю

      9.1. Сільська рада встановлює ставки земельного податку та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території населених пунктів Засульської сільської  ради.

      Виконавчий комітет Засульської сільської ради до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

      9.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

      9.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

      10. Податковий період для плати за землю

      10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

      10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

      11. Порядок обчислення плати за землю

      11.1 Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

      11.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

      11.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

      11.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

      11.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня  поточного року податкове повідомлення - рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

      11.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

      11.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до статті 5 цього «Положення» за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей - інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно - рухового апарату.

      11.8. Податок за землю зараховується 100 % до сільського бюджету згідно з положенням Бюджетного кодексу України.

      12. Строк сплати плати податку за землю

      12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

      12.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

      12.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

      12.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

      12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

      12.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

      12.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

      12.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

            13. Відповідальність

13.1. Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати плати за землю до сільського бюджету покладається на платників відповідно до Податкового кодексу України.

14. Контроль

14.1. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати плати за землю здійснюється Державною податковою інспекцією. 

             

 

Секретар сільської ради                                 М.І.Жмака

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Додаток 2

до рішення одинадцятої сесії Засульської сільської  ради 7 скликання ”Про встановлення плати за землю на території Засульської сільської ради “ від  17  березня  2017 року

 

 

 

Ставки

податку на землю на території  Засульської сільської ради на земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено

(незалежно від місця розташування).

 

№ п/п

Категорія земель

Розмір ставки податку на землю у % до нормативної грошової оцінки землі

1

           Земельні ділянки cільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті, пасовища).

0,3

2

          Земельні ділянки зайняті житловим фондом, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб.

0,05

3

Земельні ділянки, що надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції,

3,0

4

Земельні ділянки, що відносяться до земель промисловості (крім  земель промисловості, які надані для виробництва алкогольних, слабоалкогольних та прохолоджувальних напоїв).

2,0

5

Земельні ділянки, що відносяться до земель промисловості, які надані для виробництва алкогольних, слабоалкогольних та прохолоджувальних напоїв.

 

3,0

6

Земельні ділянки, що відносяться до земель транспорту, які надані для автотехобслуговування та ремонту автомобілів.

 

3,0

7

Земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

 

 

3,0

8

Земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для об’єктів туристичної інфраструктури та закладів харчування (ресторанів,  кафе, барів.)

3,0

9

Земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для закладів харчування (  їдалень).

1,5

10

Земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

1,5

11

Земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

3,0

12

Земельні ділянки для виробництва та розподілення електроенергії (розміщення та обслуговування трансформаторних підстанцій і опор ліній електропередач)

3,0

13

Земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови або земель транспорту, які надані для торгівлі нафтопродуктами, скрапленим та стислим газом для автотранспорту.

3,0

14

Земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови або земель транспорту, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) під автостоянками

3,0

15

Земельні ділянки, що відносяться до земель зв’язку, які надані для будівництва та обслуговування об’єктів мобільного, супутникового зв’язку та кабельного телебачення.

3,0

16

Земельні ділянки на територіях та об’єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення , використання яких не пов’язано з функціональним призначенням цих територій та об’єктів.

3,0

17

Земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров’я.

2,0

 

 Секретар сільської ради                               М.І.Жмака

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У  К Р  А  Ї  Н  А

 

ЗАСУЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 17 березня 2017 року                                                                          

с. Засулля

 

Про встановлення податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на території

Засульської сільської ради

 

У зв’язку зі змінами в   податковому законодавстві України, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні“, Засульська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Засульської сільської ради (додаток 1).

2. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості  на 2017р.  (додаток 2).

3. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів нежитлової нерухомості  на 2017р. (додаток 3).

4. Вважати такими, що втратило чинність рішення третьої сесії Засульської сільської ради шостого скликання від 29.01.2016 року ”Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Засульської сільської ради“.

5. Дане рішення набирає чинності з дати прийняття.

6. Секретарю сільської ради Жмаці М.І. забезпечити оприлюднення даного рішення, шляхом розміщення його на  офіційній інформаційній дошці сільської ради та офіційному сайті Засульської сільської ради.

7. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря сільської ради Жмаку М.І.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань планування,бюджету, розвитку, фінансів та управління комунальною  власністю (голова Шелудченко В.М.).

 

 

Сільський голова                                                                               І.М. Гордієнко

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Додаток 1

до рішення 11 сесії  Засульської сільської ради 7 скликання ”Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Засульської сільської ради “ від 17 березня 2017 року.          

 

Положення

про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території  Засульської сільської ради

 

Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території  Засульської сільської ради.

 

1. Платники податку:

          1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості розташованих на території  Засульської сільської ради.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

2. Об'єкт оподаткування:

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.1.1. Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

2.1.1.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.

2.1.1.2. Садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

2.1.1.3. Дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

2.1.2. Об'єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі.

2.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

в) гуртожитки;

г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

д) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність  в малих архітектурних формах та на ринках;

е) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

ж) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

з)   об’єкти нерухомості, що перебувають у власності громадських об’єднань та благодійних організацій, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності (включаючи громадські та благодійні заклади, які здійснюють діяльність та засновані такими громадськими об’єднаннями та благодійними організаціями), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

 

3. База оподаткування:

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

4. Пільги із сплати податку:

4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості -   на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2. Звільняються від сплати податку з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб,  встановлюються відповідно до рішення Засульської сільської ради.

Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцем знаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого та другого цього підпункту.

 

5. Ставка податку:

5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської ради в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

    

6. Податковий період:

     6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює  календарному року.

 

7. Порядок обчислення суми податку:

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів ”а“ або ”б“ підпункту 4.1 пункту 4 цього положення, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів ”а“ або ”б“ підпункту 4.1 пункту 4 цього положення та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту ”в“ підпункту 4.1 пункту 4 цього положення та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості, за нявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у т ому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв.м. (для квартири) та/або 500 кв. м. (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» - «г» цього  пункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт нежитлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 цього положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3.  Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

1) об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

2) розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

3) права на користування пільгою із сплати податку;

4) розміру ставки податку;

5) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

 7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком:

8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

 

 

 

9. Порядок сплати податку:

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується 100 % до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

 

 

10. Строки сплати податку:

10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

 

11. Контроль

11.1. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється контролюючим органом.

           

12. Відповідальність

12.1. Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до сільського бюджету покладається на платників податку відповідно до Податкового кодексу України  від 02.12.2010 № 2755-VІ (зі змінами).

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                        М.І.Жмака

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                                  

                     Додаток 2

до рішення 11 сесії Засульської сільської ради 7 скликання ”Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території  Засульської сільської ради “ від  17 березня  2017 року. 

        

Ставки

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості на 2017 рік.

 

Об'єкт оподаткування

Ставка податку (у відсотках до розміру мінімальної заробної плати, встановленої законом  на 1 січня звітного (податкового) року )

Об’єкти житлової нерухомості

 

1. Будівлі, віднесені до житлового фонду

 

1.1. Житловий будинок:

 

1.1.1. Житловий будинок садибного типу, який складається з:

 

а) житлових приміщень

1,0

б) допоміжних (нежитлових) приміщень

0,02

1.1.2.  Житловий будинок квартирного типу різної поверховості

1,0

1.2. Прибудова до житлового будинку садибного типу

0,5

1.3. Прибудова до житлового будинку квартирного типу різної поверховості

0,5

1.4. Квартира

0,5

1.5. Котедж

1,0

1.6. Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах

0,02

2. Дачні будинки

0,3

3. Садові будинки

0,05

4. Інші об’єкти житлової нерухомості, віднесені до житлового фонду

0,2

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                             М.І.Жмака

 

          

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Додаток 3

до рішення 11 сесії  Засульської сільської ради 7 скликання ”Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Засульської сільської ради “ від 17 березня 2017 року.

 

 

Ставки

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів нежитлової нерухомості на 2017 рік.

 

Об'єкт оподаткування

Ставка податку (у відсотках до розміру мінімальної заробної плати, встановленої законом  на 1 січня звітного (податкового) року )

 1. Об’єкти нежитлової нерухомості юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 

1.1. Будівлі готельні :

 

готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати

1,2

 ресторани та бари

1,5

туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку

0,5

1.2. Будівлі офісні:

 

будівлі фінансового обслуговування

1,5

адміністративно-побутові будівлі

0,5

будівлі для конторських та адміністративних цілей

1,0

1.3. Будівлі торговельні:

 

торгові центри, універмаги, магазини

0,6

криті ринки, павільйони та зали для ярмарків

1,0

станції технічного обслуговування автомобілів

0,8

 їдальні, кафе, закусочні

0,8

будівлі підприємств побутового обслуговування

0,5

бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування

0,5

аптечні заклади

1,5

автозаправочні станції

1,5

1.4. Гаражі:

 

гаражі (наземні й підземні)

0,5

криті автомобільні стоянки

0,5

1.5. Будівлі промислові  та склади

0,1

1.6. Будівлі для публічних виступів

(казино, ігорні будинки)

1,5

2. Господарські (присадибні) будівлі громадян-фізичних осіб на території Засульської сільської ради -  допоміжні (нежитлові) приміщення (сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо)

0,01

3. Інші об’єкти нежитлової нерухомості

1,0

 

 

 

Секретар сільської ради                                                             М.І.Жмака

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                      У  К Р  А  Ї  Н  А

 

ЗАСУЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17.03.2017 року

с.Засулля

 

Про встановлення транспортного

податку на території  Засульської

сільської ради

 

У зв’язку зі змінами в бюджетному та податковому законодавстві України, керуючись ст. 10 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні“, Засульська сільська рада вирішила:

 

1. Затвердити Положення про транспортний податок на території Засульської сільської ради  згідно з додатком до даного рішення.

2.  Дане рішення набирає чинності з дати прийняття. 

3. Недригайлівському відділенню Роменської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області у своїй роботі керуватися цим рішенням.

4.  Секретарю сільської ради Жмаці М.І. забезпечити оприлюднення даного рішення шляхом розміщення його на  інформаційній дошці та  сайті  сільської ради.

5. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря сільської ради Жмаку М.І.

6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування,бюджету, розвитку, фінансів та управління комунальною власністю.

 

 

 

 

Сільський голова                                           І.М. Гордієнко

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Додаток

до рішення 11 сесії Засульської сільської  ради 7 скликання від 17 березня 2017 року”Про встановлення транпортного податку на території Засульської сільської ради “

 

 

Положення

про встановлення транспортного податку на

території Засульської сільської ради

 

Положення про встановлення транспортного податку на території Засульської сільської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України та є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території  Засульської сільської ради.

Транспортний податокобов’язковий платіж у складі податку на майно;

1. Платники податку:

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством  власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2   статті 267 Податкового колексу є об'єктами оподаткування.

2. Об'єкти оподаткування:

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 3. База оподаткування:

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2   статті 267 Податкового кодексу України, така вартість визначається  згідно вимог Податкового Кодексу України.

4. Ставки транспортного податку:  

 • 4.1.   Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2  статті 267 Податкового кодексу України.
 •        5. Податковий період:
 •        5.1 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
 •        6. Порядок обчислення та сплати податку:
 •        6.1 Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.
 •         6.2 Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).
 • Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
 • Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.
 •       6.3 Органи внутрішніх справ зобов'язані до 1 квітня 2017 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.
 • З 1 квітня 2017 року органи внутрішніх справ зобов'язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.
 • Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.
 •      6.4 Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
 • Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
 •        6.5 . У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.
 • Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
 •        6.6 За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
 •        7. Порядок сплати податку:
 •        7.1 Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
 •         8. Строки сплати податку:

                   8.1 Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації";

 

Секретар сільської ради                                                                             М.І.Жмака

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                      У  К Р  А  Ї  Н  А

 

ЗАСУЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 17 .03.2017 року

с.Засулля

 

Про встановлення ставок єдиного податку для

фізичних  осіб  підприємців.

 

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» в частині справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності,  керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Засульська сільська рада вирішила:

 

 

1.Унести зміни до рішення ХХХ сесії  Засульської сільської ради  У1 скликання від 28 січня 2015 року  Про внесення  змін до рішення У111сесії Засульської сільської ради 6 скликання від 22 грудня 2011 року ˮ Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців з 1 січня 2012 року».

1.1. Пункти 1; 2 ,підпункти 1.1, 1.2 рішення викласти в такій редакції:

1.Затвердити «Положення про особливості справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності».  (Додаток №1);                        

1.1.Затвердити  ставки  єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб-підприємців, що здійснюють господарську діяльність на території Засульської сільської ради  для першої  групи платників єдиного податку у % (фіксованої ставки ) до розміру прожиткового мініму для працездатного населення, встановленого  Законом на 1 січня податкового (звітного) року.  (Додаток №2);

1.2.Затвердити ставки єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб - підприємців, що здійснюють господарську діяльність на території Засульської сільської ради для  2-ї групи платників єдиного податку у % до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом  на 1 січня  податкового (звітного) року . (Додаток №3)

2. Секретарю  сільської ради (Жмаці М.І.) оприлюднити дане рішення, розмістивши його на інформаційній дошці та сайті  сільської ради. 

3. Організацію виконання даного рішення покласти на  секретаря сільської ради Жмаку М.І.

4. Дане рішення набирає чинності з 01.04.2017 року.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань планування, бюджету, розвитку, фінансів  та управління комунальною власністю.

 

 

 

Сільський голова                                                               І.М.Гордієнко

 

 

 

 

                                                        Додаток 1

                                                                                          до рішення 11 сесії  сільськоради                  

                                                                                            7 скликання від 17.03.2017 р.

 

Положення

про особливості справляння у 2017 році єдиного податку

суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності по Засульській сільській раді.

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1. Положення про особливості справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, у 2017 році (далі - Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України.

1.2. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового кодексу України, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цим Положенням, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

1.3. Юридична особа чи фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділу XІV Податкового кодексу України і цим Положенням, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному зазначеною главою

 

Розділ 2. Механізм справляння єдиного податку

 

2.1. Платники податку.

2.1.1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує

5 000 000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

2.1.2. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:

2.1.2.1. суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового кодексу України;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2.1.2.2. фізичні особи-підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

2.1.2.3. фізичні особи-підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

2.1.2.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

2.1.2.5. суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

2.1.2.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

2.1.2.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

2.1.2.8. платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

2.1.3. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

2.1.3.1. суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

2.1.3.2. суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, а також крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб'єкта господарювання);

2.1.3.3. суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

2.1.4. Платники єдиного податку першої-третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

2.1.5. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

 

2.2. База оподаткування

Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої групи і четвертої групи передбачено статтями 292 та 292¹ Податкового кодексу України.

 

2.3. Ставки податку.

2.3.1.  Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

2.3.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються Засульською сільською радою для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Коровинської сільської ради, залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

2.3.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 2.3.3. підрозділу 2.3 розділу 2 цього Положення.

2.3.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи-підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2, 3 пункту 2.1.1 підрозділу 2.1 розділу 2 цього Положення;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 розділу XІV Податкового кодексу України;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 2.1.1 підрозділу 2.1 розділу 2 цього Положення.

2.3.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 2.3.3 підрозділу 2.3 розділу 2 цього Положення:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 2.1.1. підрозділу 2.1. розділу 2 цього Положення;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Положенні;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

2.3.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності згідно ст.293 Податкового кодексу України.

2.3.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку  ст. 293 Податкового кодексу України .

2.3.8. Ставки, встановлені пунктами 2.3.3 – 2.3.5 підрозділу 2.3 розділу 2 цього Положення, застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 2.1.1 підрозділу 2.1 розділу 2 цього Положення, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 2.1.1 підрозділу 2.1 розділу 2 цього Положення, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи-підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 2.1.1 підрозділу 2.1 розділу 2 цього Положення, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов'язані у порядку, встановленому главою 1 розділу XІV Податкового кодексу України, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 2.1.1 підрозділу 2.1 розділу 2 цього Положення, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених у пункті 2.3.3 підрозділу 2.3 розділу 2 цього Положення, а також зобов'язані у порядку, встановленому главою 1 розділу XІV Податкового кодексу України, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

4) ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3 відсотки, може бути обрана:

а) суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового кодексу України, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;

б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу України;

в) суб’єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового кодексу України і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

5) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу України, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

2.3.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування; відсоток бази оподаткування визначений підпунктами 293.9.1 – 293.9.6 пункту 293.9  статті 293 Податкового кодексу України.

 

2.4. Податковий (звітний) період

2.4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.     

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

2.4.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

2.4.3. Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

2.4.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб-підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

2.4.5. Для суб’єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов’язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

2.4.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.

2.4.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

 

2.5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

2.5.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо Засульська сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.

2.5.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

2.5.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

2.5.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

2.5.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

2.5.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 2.5.1 та пункту 2.5.5 підрозділу 2.5 розділу 2 цього Положення, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України.

2.5.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

2.5.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

 У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

 2.5.9. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку платниками четвертої групи визначено підпунктами 295.9.1 - 295.9.8 пункту 295.9 статті 295 Податкового кодексу України.

 

2.6. Ведення обліку і складення звітності платниками
єдиного податку

2.6.1. Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 2.6.1.1 - 2.6.1.3 пункту 2.6.1 підрозділу 2.6 розділу 2 цього Положення.

2.6.1.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи-підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

2.6.1.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи-підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів та витрат такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги.

2.6.1.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 Податкового кодексу України.

2.6.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 2.5.1 підрозділу 2.5 розділу 2 цього Положення.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.1.1 підрозділу 2.1 розділу 2 цього Положення, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

2.6.3. Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

2.6.4. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

2.6.5. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 2.1.1 підрозділу 2.1 розділу 2 цього Положення, відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 2.6.5.1 – 2.6.5.5 пункту 2.6.5 підрозділу 2.6 розділу 2 цього Положення.

2.6.5.1. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.1.1 підрозділу 2.1. розділу 2 цього Положення, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи-підприємці) груп, або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України.

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними цим Положенням, авансові внески, встановлені пунктом 2.5.1 підрозділу 2.5 розділу 2 цього Положення.

Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

2.6.5.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:

1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 2.5.1 підрозділу 2.5 розділу 2 цього Положення;

2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

2.6.5.3. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи-підприємці) у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

2.6.5.4. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 2.3.3 підрозділу 2.3 розділу 2 цього Положення;

2) обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 2.3.3  підрозділу 2.3 розділу 2 цього Положення (у разі перевищення обсягу доходу).

2.6.5.5. У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 розділу XІV Податкового кодексу України та у цьому Положенні, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку першої і другої груп, платники єдиного податку в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.

2.6.6. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення.

При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої і другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку.

2.6.7. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 2.6.5 і 2.6.6 підрозділу 2.6 розділу 2 цього Положення. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

2.6.8. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 2.6.5 і 2.6.6 підрозділу 2.6 розділу 2 цього Положення та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання.

2.6.9. Форми податкових декларацій платника єдиного податку, визначених пунктами 2.6.2 і 2.6.3 підрозділу 2.6 розділу 2 цього Положення, затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу України.

2.6.10. Реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку:

1) першої групи;

2) другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує  1 000 000 гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 000 000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.

Норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

 

Розділ 3. Справляння єдиного податку

 

3.1. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку та порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування або відмови від спрощеної системи оподаткування

3.1.1. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку визначено статтею 297 Податкового кодексу України

3.1.2. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування визначено статтею 298 Податкового кодексу України.

 

3.2. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку

3.2.1. Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

3.2.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, веде реєстр платників єдиного податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками єдиного податку.

3.2.3. У разі відсутності визначених Податковим кодексом України підстав для відмови у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку контролюючий орган зобов'язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку.

3.2.4. У випадках, передбачених підпунктом 298.1.2 пункту 298.1  статті 298 Податкового кодексу України, контролюючий орган, у разі відсутності визначених Податковим кодексом України підстав для відмови, здійснює реєстрацію суб’єкта господарювання як платника єдиного податку з дати, визначеної відповідно до зазначеного підпункту, протягом двох робочих днів з дати отримання контролюючим органом заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування або отримання цим органом від державного реєстратора електронної копії заяви, виготовленої шляхом сканування, одночасно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якщо така заява додана до реєстраційної картки.

3.2.5. У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку контролюючий орган зобов’язаний надати протягом двох робочих днів з дня подання суб’єктом господарювання відповідної заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання у встановленому порядку.

3.2.6. Підставами для прийняття контролюючим органом рішення про відмову у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку є виключно:

1) невідповідність такого суб’єкта вимогам підрозділу 2.1 розділу 2 цього Положення;

2) наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється у результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

3) недотримання таким суб’єктом вимог, встановлених підпунктом 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України.

3.2.7. До реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника єдиного податку:

1) найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);

2) податкова адреса суб’єкта господарювання;

3) місце провадження господарської діяльності;

4) обрані фізичною особою-підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності;

5) ставка єдиного податку та група платника податку;

6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

7) дата реєстрації;

8) види господарської діяльності;

9) дата анулювання реєстрації.

3.2.8. У разі зміни відомостей, передбачених підпунктами 1-5 пункту 3.2.7 підрозділу 3.2 розділу 3 цього Положення, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви.

 3.2.9. За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Форма запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платників єдиного податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

3.2.10. Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:

1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України, - в  останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;

2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем відповідно до закону - в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

3) у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 Податкового кодексу України;

4) якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва платника єдиного податку четвертої групи становить менш як 75 відсотків.

 3.2.11. У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої - третьої груп вимог, встановлених главою 1 розділу XІV Податкового кодексу України та цим Положенням, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої - третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

 У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення виїзних документальних перевірок платника єдиного податку четвертої групи невідповідності вимогам підпункту 4 пункту 2.1.1 та пункту 2.1.3 підрозділу 2.1 розділу 2 цього Положення у податковому (звітному) році або  у попередніх періодах, такому платнику за такі періоди нараховуються податки та збори, від сплати яких він звільнявся як платник єдиного податку четвертої групи, та штрафні (фінансові) санкції (штрафи), передбачені главою 11 розділу ІІ Податкового кодексу України. Такий платник податку зобов’язаний перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування, починаючи з наступного місяця після місяця, у якому встановлено таке порушення.

 3.2.12. Погашення податкового боргу після анулювання реєстрації платника єдиного податку здійснюється у порядку, встановленому главою 9 розділу II Податкового кодексу України.

 3.2.13. З метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, щоденно оприлюднює для безоплатного та вільного доступу на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та власному офіційному веб-сайті такі дані з реєстру платників єдиного податку:

- податковий номер (для юридичної особи);

- найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи;

- дату (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

- ставку єдиного податку;

- групу платника податку;

- види господарської діяльності;

- дату виключення з реєстру платників єдиного податку.

 

Розділ 4. Відповідальність та контроль

4.1 Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 4.2. Контроль за своєчасністю подання податкової декларації платника єдиного податку, правильністю його обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджету здійснюють органи державної податкової служби згідно діючого законодавства.

 

 

 

 

                                                                                                         

Секретар ради                                                       Жмака М.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                  Додаток 2

                                                                                   до рішення  11 сесії сільської  ради 7    

                                                                                   скликання від  17 березня 2017р. про                    

                                                                                   внесення змін до  рішення 30 сесії 6                           

                                                                                   скликання  від 28 січня 2015 року 

                                                                                   «Про встановлення  ставок єдиного

                                                                                   податку для фізичних осіб  підприєм-

                                                                                  ців з 1 січня 2012 року»    

                                                                                                                             

                                                                       Ставки

єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб-підприємців, що здійснюють господарську діяльність на території Засульської сільської ради  для першої  групи платників єдиного податку у % (фіксованої ставки ) до розміру прожиткового мініму для працездатного населення, встановленого  Законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 

Код за класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009:2005)

Код за класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009:2010)

Назва 

 

Ставка

47.8

52.62

Роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках  

10%

19.30

15.20 

Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням

10%

52.71.1

95.23

Послуги з ремонту взуття

10%

18.22

14.12,14.12

Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням

10%

18.10

14.11

Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням

10%

18.3

 

14.20

Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням

10%

18.23

14.14

Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням

10%

18.2,17.40.0,17.54

13,9

Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням

10%

18.24

14.19

Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням

10%

 

13.3

Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням

10%

52.74

95.29

Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів

10%

17.7

14.3

Виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням

10%

17.51.0

13.93

Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів

10%

19.20.0

15.12

Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням

10%

36.1

31.0

Виготовлення меблів за  індивідуальним замовленням

10%

36.11.0,36.14.0,52.7

95.24

Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів

10%

20.30.0

16.2

Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням

10%

50.20.0,50.40.4

45.20,45.40

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням

10%

52.72.1

95

Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо - відеоапаратури

10%

52.72.2

95

Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів

10%

25.73.1

95.25

Послуги з ремонту годинників

10%

52.74.9

95.29

Послуги з ремонту велосипедів

10%

36.30.2

95.29

Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів

10%

28(крім 25.3,25.4)

25(крім 25.3,25.4)

Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням

10%

52.7

95.29

Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів

10%

36.22

32.12

Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням

10%

52.73.2

95.25

Послуги з ремонту ювелірних виробів

10%

71.40

77.2

Прокат речей особистого користування та побутових товарів

10%

74.81.0

74.20

Послуги з виконання фоторобіт

10%

93.01.1

96.1

Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

10%

93.01.2

96.01

Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів

10%

18.30

15.11

Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням

10%

93.02

96.02

Послуги перукарень

10%

93.03

96.03

Ритуальні послуги

10%

01.1,01.2,01.3,

01.4,02.01

01.1,01.2,01.3,

01.4,01.5,01.6,

02.30

Послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством

10%

95.00

97.00

Послуги домашньої прислуги

10%

74.70.0

81.2

Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням

10%

 

         Секретар сільської ради                                               М.І.Жмака

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Додаток 3

                                                                                   до рішення  11 сесії сільської  ради 7    

                                                                                   скликання від 17 березня 2017р. про                    

                                                                                   внесення змін до  рішення 30 сесії 6                            

                                                                                   скликання  від 28 січня 2015 року 

                                                                                   «Про встановлення  ставок єдиного

                                                                                   податку для фізичних осіб  підприєм-

                                                                                   ців з 1 січня 2012 року»    

Ставки

єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб - підприємців, що здійснюють господарську діяльність на території Засульської сільської ради для  2-ї групи платників єдиного податку у % до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом  на 1 січня  податкового (звітного) року

 

Код за класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009:2005)

Код за класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009:2010)

Назва 

 

Ставка

01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 02.01

01.1, 01.2,   01.3, 01.4, 01.5, 01.6,

02.30

Послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством

  10%

05.01 ,05.02

03.12 , 03.22

Прісноводне рибальство та рибництво

10%

15.11 

10.11 

Виробництво м'яса 

10%

15.12 

10.12 

Виробництво м'яса свійської птиці 

10%

15.13 

10.13 

Виробництво м'ясних продуктів 

10%

15.31 

10.31 

Перероблення та консервування картоплі 

10%

15.32 

10.32 

Виробництво фруктових і овочевих соків 

10%

15.33 

10.39 

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 

10%

15.41 

10.41 

Виробництво олії та тваринних жирів 

10%

15.43

10.42 

Виробництво маргарину і подібних харчових жирів 

10%

15.51 

10.51 

Перероблення молока, виробництво масла та сиру 

10%

15.52 

10.52 

Виробництво морозива 

10%

15.61 

10.61 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 

10%

15.62 

10.62 

Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів 

10%

15.81 

10.71 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 

10%

15.82 

10.72 

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання 

10%

15.85 

10.73 

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 

10%

15.84 

10.82 

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів 

10%

 

10.85 

Виробництво готової їжі та страв 

10%

15.88 

10.86 

Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів 

10%

 

10.89 

Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань 

10%

15.71 

10.91 

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах 

10%

15.72 

10.92 

Виробництво готових кормів для домашніх тварин 

10%

15.98 

11.07 

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки 

10%

18.10 

14.11 

Виробництво одягу зі шкіри 

10%

18.21 

14.12 

Виробництво робочого одягу 

10%

18.24 

14.13 

Виробництво іншого верхнього одягу 

10%

18.23 

14.14 

Виробництво спіднього одягу 

10%

18.24 

14.19 

Виробництво іншого одягу й аксесуарів 

10%

18.30 

14.20 

Виготовлення виробів із хутра 

10%

17.71 

14.31 

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів 

10%

14.39 

14.39 

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу 

10%

18.30 

15.11 

Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра 

10%

19.20 

15.12 

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів 

10%

19.30 

15.20 

Виробництво взуття 

10%

20.20 

16.21 

Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону 

10%

 

16.22 

Виробництво щитового паркету 

10%

20.30

16.23 

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 

10%

20.40

16.24 

Виробництво дерев'яної тари 

10%

20.52

16.29 

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

10%

21.22 

17.22 

Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення 

10%  

21.23 

17.23 

Виробництво паперових канцелярських виробів 

10%  

21.24 

17.24 

Виробництво шпалер 

10%  

21.25 

17.29 

Виробництво інших виробів з паперу та картону 

10%  

22.2 

18.1 

Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг 

  10%   

22.21 

18.11 

Друкування газет 

10%  

22.22 

18.12 

Друкування іншої продукції 

10%  

22.24 

18.13 

Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг 

10%  

22.23 

18.14 

Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг 

10%  

22.31, 22.32,

22.33

18.2 

Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 

   10%  

36.63

22.23

Виробництво іншої продукції,  н. в. і. г.

10%

26.12

23.12

Формування й оброблення листового скла 

10%  

26.2 

23.41 

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів 

10%  

23.49 

23.49 

Виробництво інших керамічних виробів 

10%  

26.6

23.6

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів 

10%  

26.70 

23.70 

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 

10%  

26.82

23.99

Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.

10%

 

25.12 

Виробництво металевих дверей і вікон 

10%  

28.71

25.29 

Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів 

10%  

28.51 

25.61 

Оброблення металів та нанесення покриття на метали 

10%  

28.52 

25.62 

Механічне оброблення металевих виробів 

10%  

28.61

25.71 

Виробництво столових приборів 

10%  

28.63

25.72 

Виробництво замків і дверних петель 

10%  

28.62

25.73 

Виробництво інструментів 

10%  

28.71

25.91 

Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів 

10%  

28.72

25.92 

Виробництво легких металевих паковань 

10%  

28.74 

25.93 

Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин 

10%  

28.74

25.94 

Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів 

10%   

28.75 

25.99 

Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. 

10%  

36.12 

31.01 

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 

10%  

36.13 

31.02 

Виробництво кухонних меблів 

10%  

36.15 

31.03 

Виробництво матраців 

10%  

36.16 

31.09 

Виробництво інших меблів 

10%  

36.22

32.12 

Виробництво ювелірних і подібних виробів 

10%  

36.61 

32.13 

Виробництво біжутерії та подібних виробів 

10%  

36.30

32.20 

Виробництво музичних інструментів 

10%  

36.40 

32.30 

Виробництво спортивних товарів 

10%

36.50 

32.40 

Виробництво ігор та іграшок 

10%

36.62

32.91 

Виробництво мітел і щіток 

10%

36.6

32.99 

Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. 

10%

90.03.0

38.11

Прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності

10%

 

45.1

41.10 

Організація будівництва будівель 

10%

45.21.1 

41.20 

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

10%

45.11 

43.11 

Знесення 

10%

45.11

43.12 

Підготовчі роботи на будівельному майданчику 

10%

45.12

43.13 

Розвідувальне буріння 

10%

45.31

43.21 

Електромонтажні роботи 

10%

45.31

43.22 

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 

10%

29.22.2

43.29 

Інші будівельно-монтажні роботи 

10%

45.41 

43.31 

Штукатурні роботи 

10%

45.42

43.32 

Установлення столярних виробів 

10%

45.43

43.33 

Покриття підлоги й облицювання стін 

10%

45.44

43.34 

Малярні роботи та скління 

10%

45.45,45.32

43.39 

Інші роботи із завершення будівництва 

10%

45.22

43.91 

Покрівельні роботи 

10%

45.45,

43.99 

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 

10%

50.20 

45.20 

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

10%

50.30.2 

45.32 

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 

10%

50.40 

45.40 

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 

10%

51.11

46.11 

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 

10%

51.13

46.13 

Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 

10%

51.14

46.14 

Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками 

10%

51.15

46.15 

Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами 

10%

51.16

46.16 

Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами 

10%

51.17

46.17 

Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами /крім напоїв та тютюнових виробів/

10%

51.18

46.18 

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 

10%

51.19

46.19 

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 

10%

52.12

47.19 

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 

10%

52.21

47.21 

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 

10%

52.22

47.22 

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 

10% 

52.23

47.23 

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах 

10% 

52.24

47.24 

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 

10%

52.27

47.29 

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 

10%

52.48

47.41 

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 

10%

52.48.9

47.42 

Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах 

10%

52.45

47.43 

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення 

10%

52.41

47.51 

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 

10%

52.46

47.52 

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 

10%

52.48.9

47.53 

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах 

10%

52.45

47.54 

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 

10%

52.45

47.59 

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 

10%

52.47

47.61 

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 

10%

52.47

47.62 

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 

10%

52.45

47.63 

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах 

10%

52.47.9

47.64 

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах 

10%

52.47.9

47.65 

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 

10%

52.42

47.71 

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 

10%

52.43

47.72 

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 

10%

52.31

47.73 

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 

10%

52.32

47.74 

Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах 

10%

52.33

47.75 

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах 

10%

52.48.9

47.76 

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 

10%

52.48.2

47.77 

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах 

10%

52.48.3

47.78 

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах 

10%

52.50

47.79 

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 

10%

52.62

47.81 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 

10%

52.62

47.82 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 

10%

52.62

47.89 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 

10%

52.63

47.91 

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет 

10%

52.63

47.99 

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 

10% 

60.10.1

49.31 

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 

10%

60.22

49.32 

Надання послуг таксі 

10%

60.24

49.41 

Вантажний автомобільний транспорт 

10%

60.24

49.42 

Надання послуг перевезення речей (переїзду) 

10%

63.12

52.10 

Складське господарство 

             10%

63.11

52.24 

Транспортне оброблення вантажів 

1 0%

63.40

52.29 

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 

         10%

 

64.12

53.20

Інша поштова та кур'єрська діяльність

10%

55.10

55.10 

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 

10%

55.21

55.20 

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання 

10%

55.22

55.30 

Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів 

10%

55.23

55.90 

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 

10%

55.30.1

56.10 

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 

10%

55.52

56.21 

Постачання готових страв для подій 

10%

55.52

56.29 

Постачання інших готових страв 

10%

72.40

58.11 

Видання книг 

10%

72.40

58.12 

Видання довідників і каталогів 

10%

72.40

58.13 

Видання газет 

10%

72.40

58.14 

Видання журналів і періодичних видань 

10%

72.40

58.19 

Інші види видавничої діяльності 

10%

72.40

58.21 

Видання комп'ютерних ігор 

10%

72.40

58.29 

Видання іншого програмного забезпечення 

10%

92.12

59.13 

Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 

10%

92.13

59.14 

Демонстрація кінофільмів 

10%

72.87

59.20 

Видання звукозаписів 

10%

72.22

62.01 

Комп'ютерне програмування 

10%

72.10

62.02 

Консультування з питань інформатизації 

10%

72.30

62.03

Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням

10%

72.22

62.09

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і  комп'ютерних систем

10%

72.30

63.11

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

10%

74.4

63.12 

Веб-портали 

10%

92.40

63.91 

Діяльність інформаційних агентств 

10%

74.87

63.99 

Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 

10%

67.12

66.12

Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

10%

67.2

66.21

Оцінювання ризиків та завданої шкоди

10%

67.20

66.22 

Діяльність страхових агентів і брокерів

10%

67.20

68.20 

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 

10%

74.11.1,74.11.2

69.10 

Діяльність у сфері права 

10%

74.12

69.20

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування /крім аудиту/

10%

74.20.1

71.11 

Діяльність у сфері архітектури 

10%

74.20.2

71.12 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 

10%

74.40

73.11 

Рекламні агентства 

10%

74.87

73.12 

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 

10%

74.13

73.20 

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 

10%

74.87

74.10 

Спеціалізована діяльність із дизайну 

10%

74.81

74.20 

Діяльність у сфері фотографії 

10%

 

74.30 

Надання послуг перекладу 

10%

85.20

75.00 

Ветеринарна діяльність 

10%

71.10

77.11 

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 

10%

71.21

77.12 

Надання в оренду вантажних автомобілів 

10%

71.40

77.21 

Прокат товарів для спорту та відпочинку 

10%

71.40

77.22 

Прокат відеозаписів і дисків 

10%

71.40

77.29 

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

10%

71.31

77.31 

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання 

10%

71.32

77.32 

Надання в оренду будівельних машин і устатковання 

10%

71.33

77.33 

Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютери 

10%

71.22

77.34 

Надання в оренду водних транспортних засобів 

10%

71.32

77.39 

Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у. 

10%

74.5

78.10 

Діяльність агентств працевлаштування 

10%

74.50

78.20 

Діяльність агентств тимчасового працевлаштування 

10%

74.5

78.30 

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 

10%

63.3

79.11 

Діяльність туристичних агентств 

10%

63.30

79.12 

Діяльність туристичних операторів 

10%

79.90

79.90 

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність 

10%

74.60

80.10

Діяльність приватних охоронних служб

10%

74.6

80.20

Обслуговування систем безпеки

10%

74.60

80.30

Проведення розслідувань

10%

01.41

81.30 

Надання ландшафтних послуг 

10%

74.85

82.11 

Надання комбінованих офісних адміністративних послуг 

10%

74.85

82.19 

Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність 

10%

74.82

82.92 

Пакування 

10%

52.48.9

82.99 

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 

10%

80.10.1

85.10 

Дошкільна освіта 

10%

80.10.2

85.20 

Початкова освіта 

10%

80.42

85.51 

Освіта у сфері спорту та відпочинку 

10%

80.42

85.52 

Освіта у сфері культури 

10%

80.41

85.53 

Діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів 

10%

80.21.3

85.59 

Інші види освіти, н. в. і. у. 

10%

 

85.60 

Допоміжна діяльність у сфері освіти 

10%

85.12

86.21 

Загальна медична практика 

10%

85.12

86.22 

Спеціалізована медична практика 

10%

85.13

86.23 

Стоматологічна практика 

10%

85.14

86.90 

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я 

10%

92.31.1

90.01 

Театральна та концертна діяльність 

10%

92.32

90.02 

Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів 

10%

92.31.1

90.03 

Індивідуальна мистецька діяльність 

10%

92.32

90.04 

Функціювання театральних і концертних залів 

10%

92.61

93.11 

Функціювання спортивних споруд 

10%

92.62

93.12 

Діяльність спортивних клубів 

10%

93.04

93.13 

Діяльність фітнес-центрів 

10%

92.62

93.19 

Інша діяльність у сфері спорту 

10%

92.33

93.21 

Функціювання атракціонів і тематичних парків 

10%

92.34

93.29 

Організування інших видів відпочинку та розваг 

10%

72.50.2

95.11 

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання 

10%

32.20.2

95.12 

Ремонт обладнання зв'язку 

10%

52.72.1

95.21 

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення 

10%

29.31

95.22 

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 

10%

52.71.1

95.23 

Ремонт взуття та шкіряних виробів 

10%

95.24 

95.24 

Ремонт меблів і домашнього начиння 

10%

52.73.1

95.25 

Ремонт годинників і ювелірних виробів 

10%

17.4

95.29 

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

10%

93.01

96.01 

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 

10%

93.02

96.02 

Надання послуг перукарнями та салонами краси 

10%

93.03

96.03 

Організування поховань і надання суміжних послуг 

10%

93.04

96.04 

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 

10%

93.05

96.09 

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 

10%

95.00.0

97.00

  Діяльність   як  для домашньої прислуги

10%

 

 


Секретар сільської ради                                                               М.І.Жмака